DOS'37 introduceert G-voetbal voor inwoners Twenterand e.o.

Item Foto

G-Voetbal is voor iedereen; mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hoeven niet alleen maar toe te kijken, maar kunnen straks ook zelf voetballen en wel bij DOS’37.
DOS’37 heeft in het kader van de subsidieregeling sportimpuls, een subsidie ontvangen vanuit de provincie Overijssel. DOS’37 wil dit benutten om te onderzoeken of er met ingang van volgend jaar G-voetbal bij DOS’37 kan gaan plaatsvinden. De komende maanden zal Erik Bosch, de combinatiefunctionaris van DOS’37 hiervoor draagvlak gaan creëren.

 

DOS’37 wil met het aanbieden van G-voetbal graag andere doelgroepen bij de vereniging betrekken. Hierover heeft DOS’37 inmiddels al contact gehad met collega-verenigingen die inmiddels al G-voetbal aanbieden. DOS’37 wil G-voetbal aanbieden voor alle inwoners in de gemeente Twenterand of daarbuiten.

Wanneer mogelijke begeleiders en/of spelers hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zij hierover contact opnemen met zowel Erik Bosch (06 20809771) als Harold Schreur  (06 12940698) dan wel via info@dos37.nl.