Inschrijven cultuuraanbod 2014-2015

Voor scholen in de gemeente Twenterand is een cultuur educatief aanbod beschikbaar. Dit aanbod wordt samengesteld door de combinatiefuntionarissen in samenwerking met ( lokale ) cultuuraanbieders en organisaties.

Het volledige aanbod vindt u in de cultuurklapper dat aan de scholen is uitgereikt. U kunt ook hier de pdf openen van de Cultuurklapper Twenterand

INSCHRIJVEN

Via onderstaande links kunt u het aabod afnemen.

> basisaanbod gesubsidieerd

> Extra af te nemen aanbod ( Plusprogramma )

> Deskundigheidsbevordering