Subsidies

Voor organisaties, dit kunnen stichting of verenigingen zijn, die zich maatschappelijk verdienstelijk maken op het gebied van kunst, cultuur, sport, welzijn en toerisme zijn er mogelijkheden om in aanmerking te komen voor bijdragen vanuit een subsidieregeling of fonds. Het verzoek om in aanmerking te komen voor een subsidie of fonds vraagt enige voorbereiding. Maar het is misschien goed om te weten dat al die regelingen er zijn om uw maatschappelijke inzet te ondersteunen.

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel

Inzendtermijn is 2 juni 2014. Check eerst met de richtlijnenwijzer voordat u aanvraagt.

Crowdfunding

Kijk eens op www.voordekunst.nl of neem contact op met de Cultuurmakelaar Twenterand.

Subsidieplafond Project Subsidie Cultuur bereikt

Net als in 2013 waren er voor 2014 middelen beschikbaar voor de organisatie en uitvoering van culturele activiteiten door organisaties in de gemeente Twenterand. Dankzij deze projectsubsidie cultuur zijn ook dit jaar weer een aantal mooie culturele projecten gerealiseerd. Echter, het subsidieplafond voor 2014 is bereikt. Dit betekent dat er voor 2014 vanuit de projectsubsidie cultuur van de gemeente Twenterand geen middelen meer beschikbaar zijn.
Officieel kan men nog subsidieaanvragen indienen, die worden alleen gehonoreerd indien er middelen vrijvallen van projecten die niet de toegezegde subsidie hebben ingezet of niet zijn doorgegaan.

In de zoektocht naar middelen om uw project te realiseren kunt u sowieso hulp vragen van Eléon de Haas, de cultuurmakelaar Twenterand. Eléon de Haas is bereikbaar via twenterand@cultuurmakelaar.com of 06-23040169

Overige subsidie- en fondsenwerving

De provincie Overijssel kent diverse subsidieregelingen. Hier zie je alle regelingen. Let op vanaf 2 juni kan er worden aangevraagd voor de regeling kleinschalige maatschappelijke projecten.

De bijdrage is 1000 tot 3000 Euro per project. De aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 2 juni aanstaande. Dan komt het aanvraagformulier op de website van de provincie beschikbaar. Wie het eerst komt, het eerst maalt! Voor de regeling is een totaalbedrag van € 964.000,- beschikbaar gesteld, wat inhoudt dat minimaal 320 initiatieven ondersteund kunnen worden. Op Tumblr staat meer informatie 

U kunt voor projectontwikkeling rn fondsenwerving contact opnemen met de Cultuurmakelaar Twenterand via twenterand@cultuurmakelaar.com of 06-23040169 of voor via Skype cultuurconsult. De cultuurmakelaar helpt u verder met het ontwikkelingen van het project en de subsidie- en/of fondsenaanvraag. Dit is een service van de gemeente Twenterand en de Provincie Overijssel.

Social Media

Tumblr   Twitter  Facebook  LinkedIn